Back to top

Sashimi

110  Maguro

  • 14.00
   klein(8 stück)
  • 26.00
   groß(16 stück)

Thunfisch
 

111  Sake

  • 13.00
   klein(8 stück)
  • 24.00
   groß(16 stück)

Lachs  

112  Maguro to Sake

  • 13.50
   klein(8 stück)
  • 25.00
   groß(16 stück)

Thunfisch und Lachs  

113  Moriawase

  • 13.50
   klein(8 stück)
  • 25.00
   groß(16 stück)

Gemischter Fisch  

114  Maguro to Sake Abo

  • 16.00
   klein(8 stück)
  • 28.00
   groß(16 stück)

Thunfisch und Lachs Avocado